Lathund för Schakt och Trafikanordning

I denna lathund ges enkla beskrivningar av de funktioner som finns tillgängliga i ISY Case Schakt och Trafikanordning. Det finns även flera steg-för-steg instruktioner för att ge ytterligare hjälp.

Servicedesk

Om du upplever något problem med applikationen eller om du har ett förbättringsförslag till oss, skicka gärna in det via ISY Case Servicedesk. Du kommer först att bli tillfrågad om att logga in eller skapa ett konto, sedan kan du skapa ett ärende. Återkoppling sker via ditt konto och e-mail. Du når ISY Case Servicedesk via ISY Case Hjälp-sida. Du kan även skicka en felanmälan direkt inne ifrån ett ärende.

Klicka här för att komma direkt till ISY Case Servicedesk.

Använda lathunden

Lathunden består av en enda lång webbsida. Detta gör att du kan läsa igenom hela lathunden uppifrån och ner eller scrolla upp och ner för att titta på innehållet. Det finns annars två sätt att söka fram information i lathunden:

Navigeringträdet
Längst till vänster finns ett navigeringsträd. Detta visar alla kapitel lathunden innehåller. Klicka på ett kapitel i navigeringsträdet för att direkt scrolla till det. OBS! om du väljer att skriva ut lathunden har du inte längre tillgång till navigeringen.

Söka
I webbläsare finns en inbyggd funktion för att söka efter text. Om du håller in CTRL + F öppnas ett sökfält i webbläsaren. När du skriver i fältet markerar webbläsaren de sökträffar den hittar. Klicka på ENTER för att hoppa till nästa träff eller klicka på ESC för att avbryta sökningen. Ofta finns liknande funktioner i PDF-läsare om du valt att skriva ut lathunden.

Ändra storlek på texten

Om texten upplevs för liten eller stor kan man ändra storleken på den direkt i webbläsare. Vanligen kan man klicka på CTRL och + för att förstora, samt CTRL och - för att förminska. Det lär även finnas liknande zoom-verktyg i menyn för din webbläsare.

Skriva ut lathunden

Om du behöver använda lathunden utanför en webbläsare kan du skriva ut den genom att klicka på CTRL + P och därifrån antingen välja att skriva ut den eller ladda ner den som PDF. OBS! I lathunden finns korta videoklipp, dessa kommer bli bilder vid en utskrift. Som tidigare nämnts följer inte heller navigeringsträdet med.

Videoguider

Kartkomponent på söksidan
Skapa en ny Schakt & TA-ansökan
Skapa digital TA-plan
Ändra uppgifter i beviljad ansökan
Starta och avsluta ett ärende som utförare
Permanent återställning och slutbesiktning
Granska ändringar i ett beviljat ärende
Handlägg ett nytt Schakt & TA-ärende

Startsidan

På ISY Case startsida kan man överblicka samt ta fram specifika ärenden. För att ta fram ett specifikt ärende väljer man det antingen i kartan eller i listan över ärenden. Sökfälten längst upp på sidan kan användas för att skapa filter. Dessa filter kan sedan sparas och återanvändas senare.

Navigeringsmenyn längst upp på sidan är alltid tillgänglig. I menyn når man funktioner som att skapa nya ärenden, ställa in både personliga inställningar och systeminställningar, samt möjligheten att logga ut.

Söka fram ärenden

På ISY Case startsida kan du överst på sidan använda de olika sökfälten till att filtrera resultatet i kartan och i listan. Sökfältet Verksamhet öppnar ytterligare sökfält anpassade efter den verksamhet man väljer. Fältet anpassar även kolumnerna i listan med ärenden, beroende på om den verksamhet man valt har en speciell uppsättning av kolumner.

Tips! Välj Schakt eller Trafikanordning i fältet för Verksamhet för att se sökfält specifika för dessa verksamheter.

Tips! För att justera listan av ärenden beroende på inzoomningsnivå i kartan klicka i Kartfilter aktivt.

 1. Fyll i sökfält för att justera innehållet i kartan och listan.

 2. Ta fram ett ärende genom att antingen:

  • Klicka på ett ärende i kartan genom att hålla över geometrin och klicka på den ruta som dyker upp.
  • Bläddra ner till listan av ärenden och klicka på ärendenumret som visas längst till vänster.

Rensa sökfält
För att rensa samtliga sökfält, klicka på .

Stäng sökfält
För att dölja sökfälten, klicka på . Klicka på samma knapp en gång till för att visa sökfälten igen.

Automatisk uppdatering
För aktivera automatisk uppdatering, klicka i . Aktiverad uppdateras resultatet från den nuvarande sökning var femte minut. Sökresultatet uppdateras annars varje gång man ändrar vad man söker efter eller om laddar om sidan.

Visa alla ärenden

Om det känns som att det försvunnit ärenden kan det bero på att något sökfält är ifyllt eller ett filter är igång. Klicka på längst upp till vänster för att visa samtliga ärenden igen.

Visa arkiverade ärenden

Ärenden som har arkiverats kan visas antingen genom att:

Fältförteckning

På ISY Case startsida finns det filtreringsmöjligheter som gör att man snabbt kan hitta det ärende man letar efter. Filtreringen resultat visas direkt i både kartan och i listan under kartan.

Fält Beskrivning
Verksamhet Visar enbart ärenden som tillhör angivna verksamheter.
Ärendenummer Visar det ärende vars ärendenummer är det angivna. Tips! Vill du sortera ut ärenden under ett specifikt år kan du ange ex. 2021 i fältet.
Rolltyp Visar de ärenden där valda rolltyper finns angivna i ärendet.
Användare Visar de ärenden där de angivna användarna har en roll.
Status Statusen som ärendet har. Om ärendet är ett kombinerat Schakt- och TA-ärende utgår sökningen ifrån statusen på schakten, inte TA-planen.
Kommentar Alla kommentarer som skrivits om ett ärende, dvs fritextsök i ärendekommunikationen.
Beskrivning Söker i den ursprungliga beskrivningstexten. Där har man kanske t ex angett nyckelord, område etc som då kan sökas på.
Följer av ärende Söker på texten i det fältet i formuläret.
Startdatum Sök intervall på ärendens angivna startdatum – visa alla 2014-06-01 – 2014-06-05.
Slutdatum Sök intervall på ärendens angivna slutdatum – visa alla 2014-06-07 – 2014-06-12.
Har obekräftade ändringar Markerad visas endast ärenden med obekräftade ändringar.
Plats Alla ytor som ritas in i kartan kopplas till adressplatser. Skriv in gatunamn och alla schakter kopplade till den gatan visas.
Sök även i arkivet Markerad visas även arkiverade ärenden.
TA-plan att granska Anger de ärenden där det finns en TA-plan som behöver granskning.
Kartfilter aktivt Markerad anpassar sig listan av ärenden utefter inzoomningsnivå i kartan. OBS! Kan endast appliceras vid max 1000 ärenden.

Skapa filter

Man kan spara tidigare sökningar som färdiga filter. Dessa ligger placerade under Mina filter och visas även som knappar ovanför sökfälten. Det finns ingen begränsning i hur många filter du kan ha, men endast 14 kommer visas som knappar.

Tips! När ärenden avslutas arkiveras dessa. För att följa dessa ärenden kan man skapa ett filter där man klickat i Sök även i arkivet.

 1. Ändra sökfälten efter önskemål.

 2. Klicka på Mina filter.

 3. Fyll i ett namn i fältet med texten Lägg till nuvarande sökning.

 4. Klicka på Spara.

Ändra ordning på filter
Ta tag i för ett filter, dra filtret upp eller ner i listan för att ändra ordning.

Ta bort filter
Klicka på för det filter som ska tas bort.

Förstora kartan

Storleken på kartan på ISY Case startsida kan justeras. Den storleken som ställs in kommer behållas som en personlig inställning.

 1. På ISY Case startsida, bläddra till den nedre kanten på kartan.

 2. Håll muspekaren på den nedre kanten och ta tag.

 3. Dra muspekaren upp eller ner för att förminska respektive förstora kartan.

 4. Släpp när kartan har önskad storlek.

Symbolförteckning

I listan av ärenden finns det symboler till höger om ärendenumret, detta gäller för schakt- och TA-ärenden. Om ett ärende är ett kombinerat Schakt- och TA-ärende visas symboler för båda delarna av ärendet.

Schakt

Symbol Beskrivning
Schakt-ärendet är före Beviljat, d.v.s. i status Ansökan, Under beredning eller Komplettera.
Schakt-ärendet är Beviljat/Pågående och har inga obekräftade ändringar samtidigt som något av följande gäller:
 • Ärendet är kopplat till ett/flera TA-ärende(n) som är Beviljat eller Pågående, och inget av ärendena har några obekräftade ändringar
 • Ärendet är inte kopplat till något TA-ärende men har valt alternativet ”Ingen TA-plan”
 • Ärendet använder inbyggd TA-plan vars status är Granskad.
Schakt-ärendet är Beviljat/Pågående samtidigt som något av följande gäller:
 • Ärendet är inte kopplat till något TA-ärende och har heller inte valt alternativet ”Ingen TA-plan”
 • Ärendet är kopplat till ett/flera TA-ärende(n) men inget av dem har status Pågående/Beviljat
 • Ärendet använder inbyggd TA-plan vars status är Under konstruktion eller Under granskning
Schakt-ärendet är Beviljat/Pågående samtidigt som något av följande gäller:
 • Ärendet har valt alternativet ”Ingen TA-plan” men har obekräftade ändringar.
 • Ärendet är kopplat till minst ett TA-ärende som har status Beviljat/Pågående och det ärendet, eller Schakt-ärendet själv, har obekräftade ändringar
 • Ärendet använder inbyggd TA-plan vars status är Omgranskning
 • Ärendet använder inbyggd TA-plan var status är Granskad men ärendet har obekräftade ändringar

Trafikanordning

Symbol Beskrivning
Anmärkning TA-ärendets plan har minst en fas som har en anmärkning.
Under konstruktion TA-ärendets plan har status ”Under konstruktion”.
Under granskning TA-ärendets plan har status ”Under granskning” eller ”Omgranskning”.
Granskad TA-ärendets plan har status ”Granskad”.

Följa upp arbete

Som att följa upp ärenden kan man ladda ner kalkylblad. Kalkylbladet justeras utefter vilken filtrering som är satt när kalkylbladet skapas.

 1. Ställ in önskad filtrering antingen genom att aktivera ett sparat filter eller genom att manuellt ändra de olika sökfälten till önskade värden.

 2. Klicka i Sök även i arkivet för att få med avslutade ärenden.

 3. Bläddra till längst ner på sidan.

 4. Klicka på Exportera och välj Kalkylblad för att skapa kalkylbladet.

 5. Klicka på Exportera och välj Ladda ner för att ladda ner kalkylbladet.

OBS! För att skapa ett kalkylblad med ny filtrering behöver man först klicka på Kalkylblad igen innan man klickar på Ladda ner för att skapa det nya.

Kartan

En del av interaktionen med ISY Case är via en karta, till exempel när man ritar ut distrikt eller behöver peka ut arbetsområdet för en TA-plan. Detta kapitel går igenom de standardfunktioner som finns tillgängliga i kartan. Kartan har två kontroller för interaktion med kartan:

Kartskiktskontrollen
I denna kontroll har du möjligheten att ändra bakgrundskarta samt öppna och stänga kartskikt. Kontrollen gås igenom i Kartskikt & bakgrundskartor.

Verktygskontrollen
I denna kontroll finns verktyg som kan användas för bland annat att rita, skriva ut en bild och mäta avstånd. Verktygen presenteras i

Tips! Alla funktioner är inte lämpliga i alla situationer. De verktyg som lämpar sig bäst för situationen kommer att öppnas automatiskt när kartan öppnas.

Kartskikt & bakgrundskartor

Kartskiktskontrollen ger möjlighet att ändra bakgrundskarta samt öppna och stänga kartskikt.

Skifta bakgrundskarta

 1. Öppna kartskiktskontrollen, om den inte redan är öppnad.

 2. Längst ner listas bakgrundskartorna Bakgrundskarta , klicka på en.

 3. Vänta medan kartan skiftar bakgrundskarta. Beroende på karta kan detta ta en liten stund.

Tända & släcka kartskikt

 1. Öppna kartskiktskontrollen, om den inte redan är öppnad.

 2. Kartskikten med ett plus-tecken till höger om namnet är grupper, klicka för att visa kartskikten.

 3. Klicka på ett kartskikt. De som är tända får en grå bakgrund.

 4. Upprepa steg 2-3 för att tända flera.

Markera/Kopiera

När man väljer detta verktyg öppnas paletten som visas i bilden nedan. Verktyget gör det möjligt att flytta och kopiera flera objekt samtidigt.

Markera/Kopiera palett

Symbol Namn Beskrivning
Markera Markera Markerar det objekt man klickar på.
Markera flera Markera flera Markerar det objekt man klickar på. Kan markera flera objekt.
Markera med rektangel Markera med rektangel Markerar de objekt som är innanför den rektangel man ritar ut. Klicka en gång för startpunkt och en gång för slutpunkt för rektangeln.
Markera med polygon Markera med polygon Markerar de objekt som är innanför den polygon man ritar ut. Klicka en gång för startpunkt och brytpunkter. Dubbelklicka för slutpunkt.
Avmarkera Avmarkera Avmarkerar alla markerade objekt.
Flytta valda Flytta valda Flyttar eller kopierar objekt som är markerade.

Flytta flera objekt

 1. Välj något av markera-verktygen under Markera/Kopiera i verktygskontrollen.

 2. Markera de objekt som ska flyttas.

 3. Välj Flytta valda.

 4. Klicka på Flytta valda objekt.

 5. Ta tag i den vita stjärnan och dra för att flytta objekten.

 6. Klicka på pilarna runt objekten för att finjustera placeringen.

 7. Vrid objekten genom att klicka och hålla på rutan med gradtalet. Dra musen åt vänster eller höger för att vrida objekten med- respektive motsols.

 8. Klicka utanför objekten för att avsluta redigera-läget.

Kopiera flera objekt

Funktionen kopierar markerade objekt. Man kopierar genom att flytta kopiorna från originalen.

 1. Välj något av markera-verktygen under Markera/Kopiera i verktygskontrollen.

 2. Markera de objekt som ska kopieras.

 3. Välj Flytta valda.

 4. Klicka på Kopiera och flytta valda objekt.

 5. Ta tag i den vita stjärnan och dra för att kopiera objekten.

 6. Klicka på pilarna runt objekten för att finjustera placeringen på kopiorna.

 7. Vrid objekten genom att klicka och hålla på rutan med gradtalet. Dra musen åt vänster eller höger för att vrida objekten med- respektive motsols.

 8. Klicka utanför objekten för att avsluta redigera-läget.

Rita/Modifiera

När man väljer detta verktyg öppnas paletten som visas i bilden nedan. Verktygen gör det möjligt att rita objekt i kartan. Samtliga verktyg har inställningar för att ställa in storlek och färg för objekten. Vissa har även inställningar för att för att skriva ut mätvärden eller snappa mot andra objekt.

Rita/Modifiera palett

Symbol Namn Beskrivning
Yta Yta Ritar ut en polygon. Klicka för att placera startpunkt och brytpunkter. Dubbelklicka för att avsluta.
Tvåpunktslinje Tvåpunktslinje Ritar ut en linje med start- och slutpunkt. Klicka för att placera startpunkt, klicka en gång till för att placera slutpunkt.
Linje Linje Ritar ut en linje med obegränsat antal brytpunkter. Klicka för att placera startpunkt och brytpunkter, dubbelklicka för att placera slutpunkt.
Punkt Punkt Ritar ut en punkt där man klickar i kartan.
Symbol Symbol Tillgängliga symboler för att placera ut när man ritar en TA-plan. OBS! Endast tillgänglig i TA-planens karta.
Text Text Placerar ut den text man skriver in i verktyget. Klicka för att placera.
Flytta Flytta Gör det möjligt att flytta det objekt man klickar på.
Redigera Redigera Gör det möjligt att redigera geometrin för det objekt man klickar på.
Radera Radera Raderar det objekt man klickar på.
Radera alla Radera alla Raderar alla ritade objekt.
Snappning Snappning Tilläggsverktyg. Aktiverar snappning, det man ritar ut lägger sig i linje med andra objekt i kartan.
Mäta Mäta Tilläggsverktyg, Aktiverar mätning av det man ritar ut, meter för linjer respektive kvadratmeter för ytor.

Rita yta

 1. Välj Yta under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Justera färg och bredden på kantlinjen.

 3. Klicka i linjalen för att storleken på ytan ska skrivas ut i kartan.

 4. Klicka i magneten för att ytan ska snappa mot ett annat objekt.

 5. Rita ut ytan. Klicka en gång för startpunkt, klicka igen för brytpunkt.

 6. Dubbelklicka för att placera sista hörnet.

Rita linje

 1. Välj Linje under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Justera färg och bredden på linjen.

 3. Klicka i linjalen för att längden på linjen ska skrivas ut i kartan.

 4. Klicka i magneten för att linjen ska snappa mot ett annat objekt.

 5. Rita ut linjen. Klicka en gång för startpunkt, klicka igen för brytpunkt.

 6. Dubbelklicka för att placera slutpunkten för linjen.

Rita punkt

 1. Välj Punkt under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Justera färg, storleken på punkten samt om den ska snappa mot ett annat objekt.

 3. Klicka i kartan för att placera punkten.

Rita symbol

 1. Välj Symbol under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Välj symbol i listan.

 3. Klicka i kartan för att placera symbolen. Du kan placera samma symbol flera gånger.

Rita text

 1. Välj Text under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Justera utseendet på texten, såsom om texten ska vara i fetstil eller kursiv, vilken färg den ska ha samt storleken på den.

 3. Texten kan ges en bakgrundsfärg genom att man klickar på hinken och väljer en färg. För att sätta en annan färg på kanten av rutan klickar man på pennan och väljer en där.

 4. Klicka i 1:A för att storleken på texten ska justeras efter zoom-nivån på kartan.

 5. Ange text.

 6. Klicka i kartan för att placera texten.

 7. Upprepa steg 2-6 för att ange en ny text. Texter som tidigare har ritat ut kommer inte att justeras när inställningarna ändras.

Redigera objekt

 1. Välj Redigera under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Klicka på ett objekt för redigering. Objektet får röda kantlinjer och röda cirklar där objektets brytpunkter är.

 3. Beroende på vilken typ av objekt som markerades kan de behandlas olika:

  • Punkt - Dra i punkten för att flytta den.

  • Linje/Yta

   • Håll i en brytpunkt för att flytta den.
   • Klicka på en linje för att skapa en ny brytpunkt.
 4. Klicka utanför objektet för att avsluta redigera-läget.

Flytta objekt

 1. Klicka på Flytta under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Klicka på det objekt som ska flyttas.

 3. Ta tag i den vita stjärnan och dra objektet för att flytta det.

 4. Klicka på pilarna runt objektet för att finjustera placeringen.

 5. Vrid objektet genom att klicka och hålla på rutan med gradtalet. Dra musen åt vänster eller höger för att vrida objektet med- respektive motsols.

 6. Klicka utanför objektet för att avsluta redigera-läget.

Radera ritade objekt

Klicka på Radera alla under Rita/Modifiera i verktygskontrollen för att radera samtliga ritade objekt, alternativt för att bara radera ett objekt:

 1. Klicka på Radera under Rita/Modifiera i verktygskontrollen.

 2. Klicka på det objekt som ska raderas.

OBS! Man kan inte ångra ett raderat objekt.

Övriga verktyg

Övrigt palett

Symbol Namn Beskrivning
Zooma med rektangel Zooma med rektangel Klicka och håll för att dra ut en rektangel. Zoomar till det markerade området.
Mät Mät Mäter den sträcka eller en yta som ritas ut.
Skriv ut Skriv ut Laddar ner en pdf-fil av en vald del av kartan.

Mät längd & yta

 1. Välj Mät under Övrigt i verktygskontrollen.

 2. Välj mellan att mäta en sträcka eller en yta i fönstret som visas.

 3. Mät

  • Längd klicka en gång för att placera startpunkt, klicka igen för att placera brytpunkter. Dubbelklicka för att avsluta.
  • Yta klicka en gång för att placera startpunkt, klicka igen för att placera ett hörn. Dubbelklicka för att avsluta.
 4. Byt verktyg för att ta bort det som ritats ut.

OBS! När det slutar rita försvinner mät-värdet för det som ritades. Om värdena ska stanna kvar i kartan behöver man istället använda något av rit-verktygen.

Skriva ut

 1. Välj Skriva ut under Övrigt i verktygskontrollen.

 2. Välj titel för utskriften, namnet på kartan är angivet som standard.

 3. Välj vilket format som utskriften ska vara i.

 4. Välj vilken upplösning kartbilden i utskriften ska ha.

 5. För att justera skalan kan man antingen välja i listan över alternativ, ange ett eget värde i fältet eller gå till nästa steg för att justera direkt i kartan.

 6. Justera kartbilden (markerad med röd rektangel i kartan) genom att antingen:

  • Flytta - Ta tag i rutan i mitten och dra den röda rektangeln för att ändra placeringen.
  • Justera skala - Ta tag och dra i någon av de fyra hörnen.
 7. Välj om teckenförklaring ska vara med eller inte, om boxen är checkad kommer teckenförklaring att finnas med i utskriften.

 8. Klicka på Skapa pdf för att ladda ner materialet.

Ärendesidan

Varje ärende har en egen sida. Där finns all information om ärendet inkl. kommentarer. Under Händelser loggas alla saker som hänt med ärendet sedan det skapades.

Tips! Under varje vid rubrikerna finns beskrivningar av fälten.

Ärendeprocessen

Varje ärende går igenom en process, detta visas genom ärendets Status. Processen för ett schaktärende visas i bilden nedan. Om tillhörande trafikanordningsplan är angiven i samma ärende följer den samma process men har en egen status för om planen är granskad eller inte.

Automatisk e-post

ISY Case använder e-post för att notifiera användare om händelser.

Systemet skickar ut e-post vid ett antal tillfällen:

Påminnelser vid datum som är inskrivna i ett ärende:

Tips! Under Konfiguration/Notifieringsinställningar kan man ställa in om man vill bli notifierad (få e-post om) för fler tillfällen.

Geografisk krock

När man ritar ett nytt område checkar systemet automatiskt om området krockar med ett annat ärende vad gäller tidpunkt och plats. Denna funktion kallas Geografisk krock. Om ett ärende krockar med ett annat syns detta i menynraden för ärendet Krock (X) där X står för antal krockar. Klicka på Krock (X) för att komma till fältet Geografisk krock i ärendet. Där listas de ärenden som krockar med detta ärende, listan uppdateras när plats eller tidsperiod ändras.

Att ärendet har en geografisk krock hindrar inte från att spara och skicka in ärendet.

Förhandsgranska i karta
Klicka på för att förhandsgranska i en karta hur krocken ser ut.

Gå till krockande ärende
Klicka på för att gå till det ärende som krockar.

Skapa ärende

Nedan beskrivs hur man skapar ärenden för Schakt och Trafikanordning. I ISY Case kan du skapa trafikanordning på två olika sätt; antingen som ett fristående ärende eller som en del av ett schaktärende.

Nytt schaktärende

Beroende på kommun kan man även skapa TA-planen direkt i schaktärendet.

Tips! Vid varje rubrik finns det en . Klickar man på den ges en kort beskrivning vad man förväntas fylla i för information i denna sektion.

Tips! Om man bifogar TA-planen i form av bilagor kan det vara bra att tagga dessa bilagor som "TA-plan" eller liknande. Om du vill sätta taggar på bilagorna behöver du lägga in en bilaga i taget.

 1. Klicka på Skapa ärende i navigeringsmenyn, välj Schakt.

 2. Fyll i önskade värden. Alla fält med en röd asterisk är obligatoriska och behöver fyllas i för att man ska kunna skapa ärendet. Fältet Mottagare under Fakturauppgifter använder sig av fakturakort. Dessa skapar man i systemet och kan återanvändas inom den grupp de avser. Ett fakturakort behöver alltså bara skapas 1 gång, därefter kan man söka fram det på namn eller organisationsnummer.

 3. Under plats ritar man ut hela schaktens sträckning. Man kan rita in hur många schaktgropar som helst.

  1. Klicka på Plats. Ett nytt fönster öppnas över skärmen.
  2. Dra i fönstrets hörn om du behöver förstora kartan.
  3. Klicka på verktygsnyckeln högst upp för att hitta fler verktyg som till exempel radera, rita polygoner eller punkter. Beroende på valt verktyg kan man markera om man vill ha antal meter eller kvadratmeter utritat till linjen alternativt ytan. Mer utförlig beskrivning av verktygen finns i kapitlet Rita/Modifiera.
  4. Hitta platsen som schaktarbetet ska utföras på genom att antingen zooma in och ut i kartan eller genom att söka fram gatuadress i fältet Gatunamn längst upp.
  5. Ändra bakgrundkartan genom att välja en av kartorna i listan. Bakgrundskartor är markerade med symbolen Bakgrundskarta.
  6. Placerar startpunkt och brytpunkter för yta eller linje genom att klicka en gång, dubbelklicka för att placera slutpunkt. Upprepa för att rita ut flera.
  7. Klicka på Klar. Kartan stängs och programmet slår automatiskt upp adressen för platsen.
 4. Under Trafikanordningsplan finns följande alternativ, välj ett:

  • Ritad: Välj denna för att använda ISY Case egna ritprogram för rita ut TA-planen.
  • Bifogad: Väl denna för att bifoga bilder eller pdf:er på TA-planen. Bilderna bifogas i ett senare steg.
  • Kopplad: Välj denna och TA-planen anges i ett separat trafikanordningsärende. Se Skapa trafikanordningsärende för instruktioner om hur man skapar en separat ärende för detta.
  • Ingen: Välj denna om arbetet inte kräver någon TA-plan.
 5. Om man väljer Ritad eller Bifogad visas nya fält som behöver fyllas i. Alla fält med en röd asterisk är obligatoriska och behöver fyllas i för att man ska kunna skapa ärendet.

 6. Om man valde Bifogad som Typ av TA-plan finns fältet Granskningsstatus. Denna kan sättas till två olika värden; Under konstruktion eller Under granskning. Så länge som man vill arbeta vidare på sin TA-plan eller ännu inte laddat upp TA-ritningar som bifogade filer ska status vara Under konstruktion. Då börjar ingen handläggare granska TA-delarna förrän allt är redo för granskning. När allting är på plats, byt status till Under granskning.

 7. Om man valde Ritad som Typ av TA-plan ska en TA-plan ritas. Det finns flera videofilmer under Videoguider som visar hur man ritar en digital TA-plan. Dessa når man även om man klickar på knappen Filmer i kartmodulen som man ritar TA-planen i. Handläggare granskar TA-planen per fas som ritas i programmet.

 8. Bifoga de bilagor du vill lämna in med ärendet. Här bifogar man bilagorna om Bifogad valdes som typ av TA-plan. OBS! Om du vill sätta taggar på bilagorna behöver du lägga in en bilaga i taget.

 9. Godkänn kommunens villkor genom att klicka i boxen vid Kommunens villkor. Kommunens villkor finns ofta länkade i samband med detta.

 10. Bläddra upp till ärendets status och ändra värdet till Planerat arbete för att spara ärendet som ett utkast eller till Ansökan för att skicka in ärendet.

 11. Klicka på Spara. Ditt ärende är nu sparat och har skickats in om ärendets status är Ansökan. Om det finns en geografisk krock, alltså schaktet krockar med annat ärende vad gäller tid och plats, visas detta i menyraden som Krock (X) där X står för antal krockar. Läs mer om detta i Geografisk krock.

När ett ärende har skickats in får den ett ärendenummer och en köplats, båda finns angiva längst upp i ärendet.

Nytt TA-ärende

Tips! Om man bifogar TA-planen i form av bilagor kan det vara bra att tagga dessa bilagor som "TA-plan" eller liknande. Om du vill sätta taggar på bilagorna behöver du lägga in en bilaga i taget.

 1. Klicka på Skapa ärende i navigeringsmenyn, välj Trafikanordning.

 2. Fyll i önskade värden. Alla fält med en röd asterisk är obligatoriska och behöver fyllas i för att man ska kunna skapa ärendet. Fältet Mottagare under Fakturauppgifter använder sig av fakturakort. Dessa skapar man i systemet och kan återanvändas inom den grupp de avser. Ett fakturakort behöver alltså bara skapas 1 gång, därefter kan man söka fram det på namn eller organisationsnummer.

 3. Under Trafikanordningsplan finns följande alternativ, välj ett:

  • Ritad: Välj denna för att använda ISY Case egna ritprogram för rita ut TA-planen.
  • Bifogad: Väl denna för att bifoga bilder eller pdf:er på TA-planen. Bilderna bifogas i ett senare steg.
  • Generell Välj denna om TA-planen endast behöver en generell beskrivning.
 4. När man har valt typ av TA-plan visas nya fält som behöver fyllas i. Alla fält med en röd asterisk är obligatoriska och behöver fyllas i för att man ska kunna skapa ärendet.

 5. Om man valde Bifogad finns fältet Granskningsstatus. Denna kan sättas till två olika värden; Under konstruktion eller Under granskning. Så länge som man vill arbeta vidare på sin TA-plan eller ännu inte laddat upp TA-ritningar som bifogade filer ska status vara Under konstruktion. Då börjar ingen handläggare granska TA-delarna förrän allt är redo för granskning. När allting är på plats, byt status till Under granskning.

 6. Om man valde Ritad ska en TA-plan ritas. Det finns flera videofilmer under Videoguider som visar hur man ritar en digital TA-plan. Dessa när man även om man klickar på knappen Filmer i kartmodulen som man ritar TA-planen i. Handläggare granskar TA-planen per fas som ritas i programmet.

 7. Om man valde Bifogad eller Ritad ska man fylla i ett arbetsområde:

  1. Klicka på Arbetsområde. Ett nytt fönster öppnas över skärmen.
  2. Dra i fönstrets hörn om du behöver förstora kartan.
  3. Klicka på verktygsnyckeln högst upp för att hitta fler verktyg som till exempel radera, rita polygoner eller punkter. Beroende på valt verktyg kan man markera om man vill ha antal meter eller kvadratmeter utritat till ytan. Mer utförlig beskrivning av verktygen finns i kapitlet Rita/Modifiera.
  4. Hitta platsen som arbetet ska utföras på genom att antingen zooma in och ut i kartan eller genom att söka fram gatuadress i fältet Gatunamn längst upp.
  5. Placerar startpunkt och brytpunkter för ytan genom att klicka en gång, dubbelklicka för att placera slutpunkt. Upprepa för att rita ut flera.
  6. Klicka på Klar. Kartan stängs och programmet slår automatiskt upp adressen för platsen.
 8. Bifoga de bilagor du vill lämna in med ärendet. Här bifogar man bilder om Bifogad valdes som typ av TA-plan. OBS! Om du vill sätta taggar på bilagorna behöver du lägga in en bilaga i taget.

 9. Godkänn kommunens villkor genom att klicka i boxen vid Kommunens villkor. Kommunens villkor finns ofta länkade i samband med detta.

 10. Bläddra upp till ärendets status och ändra värdet till Planerat arbete för att spara ärendet som ett utkast eller till Ansökan för att skicka in ärendet.

 11. Klicka på Spara. Ditt ärende är nu sparat och har skickats in om ärendets status är Ansökan. Om det finns en geografisk krock, alltså schaktet krockar med annat ärende vad gäller tid och plats, visas detta i menyraden som Krock (X) där X står för antal krockar. Läs mer om detta i Geografisk krock.

Koppla TA-ärende till Schaktärende

När det finns ett färdigt TA-ärende att koppla till sitt schaktärende.

 1. Ta fram schaktärendet.

 2. Bläddra till rubriken Trafikanordningsplan.

 3. Välj Kopplad om detta inte redan är valt.

 4. Klicka i fältet Kopplad till TA-plan. Flera värden finns då som valbara, välj ett eller fyll i ärendenumret för TA-ärendet.

 5. Klicka på Spara.

Ärendehantering som utförare

Ändringar efter att ett ärende beviljats

Efter att ett ärende har beviljats kan det komma tillfällen då man behöver ändra de uppgifter man tidigare uppgivit. Till exempel om man inte kan komma igång på avsedd dag ska man justera datum i det beviljade ärendet. För att ändra ett beviljat ärende tar man fram ärendet, och sedan redigerar direkt i ärendet. Det kan finnas fält som inte går att ändra efter beviljat ärende, dessa behöver man kontakta tilldelad handläggare för att få hjälp med.

Ändringar som gäller startdatum, slutdatum, plats och TA-plan (Ritad) som görs efter att ett ärende har beviljats behöver godkännas på nytt av handläggare, din ändring är alltså inte giltig förrän en handläggare godkänt ändringen. Därför får handläggare ett e-postmeddelande om ändringen och fältet markeras med gul färg till handläggare godkänt ändringen. Du får ett e-postmeddelande när de godkänt din ändring.

Tips! Utöver instruktionerna nedan finns en film på ämnet Ändra uppgifter i beviljad ansökan under Videoguider.

Ändring av fältinformation

Om man inte kan komma igång på avsedd dag så ska man justera datum i det beviljade ärendet. Detta gäller även om arbetet drar ut på tiden och man inte kommer möta angivet slutdatum. Ändra till det nya värdet direkt i fältet.

 1. Ta fram aktuellt ärende på ISY Case startsida.

 2. Bläddra till fälten Startdatum och Slutdatum.

 3. Ändra till nytt värde.

 4. Klicka på Spara.

Det fält som justeras får en gul ram runt sig som signalerar att man behöver handläggarens godkännande på en ändring. Handläggaren kan acceptera ändringen eller avslå den. Vid avslag skrivs en kommentar i kommentarsfältet som motiverar varför eller ger förslag på bättre datum.

En accepterad ändring får en grön ram, medan en avslagen har röd ram kring fältet.

Tips! Lämna gärna en förklarande kommentar.

Ändring av platsangivelse

Om man ändrar det man ritat in efter att ärendet beviljats behöver ändringar godkännas. Detta gäller både fältet Plats i schaktärenden och fältet Arbetsområde i trafikanordningsärenden. I kartan kan handläggaren se hur det såg ut när ärendet beviljades samt föreslagen ändring.

Ändra plats gör man genom att antingen radera den geometri som finns och placera ut en ny, eller genom att redigera den befintliga geometrin. Nedan beskrivs hur man gör för att redigera befintlig geometri, för mer instruktioner om alternativa tillvägagångssätt se kapitel Rita/Modifiera.

 1. Ta fram aktuellt ärende.

 2. Klicka på Redigera vid fältet Plats, alternativt Arbetsområde.

 3. Välj Redigera som verktyg i paletten Rita/Modifiera.

 4. Klicka på det objekt som ska redigeras. Objektet får röda kantlinjer och röda cirklar där objektets brytpunkter är.

 5. För att redigera ett objekt flyttar du de brytpunkter objektet har. Beroende på vilken typ av objekt som markerades kan de behandlas olika:

  • Punkt - Klicka och håll i punkten för att flytta den.

  • Linje/Yta

   • Håll i en brytpunkt för att flytta den.
   • Klicka på en linje för att skapa en ny brytpunkt.
 6. Klicka utanför objektet för att avsluta redigera-läget.

 7. Upprepa steg 4-6 för att redigera fler objekt.

 8. Klicka på Klar, kartan stängs och adresserna justeras automatiskt.

 9. Klicka på Spara längst upp på sidan.

Fältet får en gul ram runt sig som signalerar att man behöver handläggarens godkännande på en ändring. Handläggaren kan acceptera ändringen eller avslå den. Vid avslag skrivs en kommentar i kommentarsfältet som motiverar varför.

En accepterad ändring får en grön ram, medan en avslagen har röd ram kring fältet.

Tips! Lämna gärna en förklarande kommentar.

Ändring av TA-plan (Ritad)

Ändringar i TA-planen (förutsatt att den ritats in i systemet) fångas också. Systemet detekterar inte ändringar i uppladdade filer, i de fallen behöver man meddela handläggaren att man lagt till en reviderad fil.

 1. Ta fram aktuellt ärende på ISY Case startsida.

 2. Bläddra till fältet TA-plansritning.

 3. Redigera TA-planen. För mer beskrivande instruktioner finns det flera videofilmer under Videoguider som visar hur man ritar en digital TA-plan. Dessa når man även om man klickar på knappen Filmer i kartmodulen som man ritar TA-planen i. Varje fas som behöver godkännas får en gul ram.

 4. Klicka på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Fältet får en gul ram runt sig som signalerar att man behöver handläggarens godkännande på en ändring. Handläggaren kan acceptera ändringen eller avslå den. Vid avslag skrivs en kommentar i kommentarsfältet som motiverar varför.

Tips! Lämna gärna en förklarande kommentar. Antingen längst upp i ärendet eller i TA-kartan.

Ärendehantering som handläggare

Ändringar efter att ett ärende beviljats

Efter att ett ärende har beviljats kan det komma tillfällen då utföraren behöver ändra de uppgifter de tidigare uppgivit. Till exempel om de inte kan komma igång på angivet datum. Om en utförare gör en ändring i ett redan beviljat ärende behöver de nya uppgifterna godkännas på nytt. Detta gäller specifikt startdatum, slutdatum, plats och om utföraren har ritat en TA-plan. Ärendet kommer då få symbolen vid sitt ärendenummer i listan över ärenden.

Tips! Utöver instruktionerna nedan finns en film på ämnet Granska ändringar i ett beviljat ärende under Videoguider.

Tips! För att följa ärenden med obekräftade ändringar kan man skapa ett filter där man klickat i Har obekräftade ändringar. Se Skapa filter för instruktioner om hur man skapar filter.

Ändring av fältinformation

Det eller de fält som har ett nytt värde markeras med en gul ram i ärendet. Vid sidan av fältet finns två knappar, en för att godkänna ändringen och en för att avslå ändringen.

 1. Öppna aktuellt ärende.

 2. Scrolla fram till ett fält med gul ram.

 3. Senast accepterade datum syns om man hovrar (mouse-over) över knapparna vid sidan om fältet.

 4. Klicka på den gröna knappen för att bevilja ändringen eller på den röda för att avslå. Ramen runt fältet ändrar färg därefter.

 5. Eventuellt lämna en kommentar i fältet Kommentarer för att förklara sitt beslut ändringen är avslagen.

 6. Klicka på Spara.

Ändring av platsangivelse

Beskrivningen gäller Fältet Plats i ett schaktärende och Arbetsområde i ett trafikanordningsärende.

 1. Öppna aktuellt ärende.

 2. Scrolla fram till fältet Plats alternativt Arbetsområde, fältet har en gul ram.

 3. Öppna kartan.

 4. Öppna kartskiktskontrollen till höger. Där finns två kartskikt Ärendets plats och Föreslagen plats. Skifta mellan dessa för att se skillnaden mellan beviljad plats och det nya förslaget.

 5. Klicka på Klar.

 6. Klicka på den gröna knappen för att bevilja ändringen eller på den röda för att avslå. Ramen runt fältet ändrar färg därefter.

 7. Eventuellt lämna en kommentar i fältet Kommentarer för att förklara om till exempel ändringen är avslagen.

 8. Klicka på Spara.

Bevilja plats

Ändring av TA-plan (Ritad)

 1. Öppna aktuellt ärende.

 2. Scrolla fram till fältet Ta-plansritning, fältet har en gul ram.

 3. I väljaren för fas står det om en fas är godkänd, ny eller ändrad. Gå igenom varje fas som behöver behandling. Klicka på den gröna knappen för att bevilja ändringen eller på den röda för att avslå. Ramen runt fältet ändrar färg därefter.

 4. Klicka på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Bevilja TA-plan

Tips! Du kan lämna en kommentar för TA-planen genom att klicka på .

Konfiguration

Skapa användare

På ISY Case startsida kan en person registrera sig som användare antingen själv via startsidan eller kan en administratör lägga till personer som användare. Om en användare vill lägga till sig själv:

 1. Klicka på Registrera på ISY Case startsida. Adressen är https://isycase.isy.se/ + Kommunens namn utan å, ä eller ö efter sista /.

 2. Ange din e-postadress, namn och den ledningsägare/grupp du representerar.

 3. Klicka på Registrera.

När en ny användare registrerats skickas ett lösenord till den angiven e-mailadressen, samt ett e-postmeddelande till den som har möjlighet att aktivera kontot till den nya användaren. Det är Administratörer på handläggarsidan samt utsedd ”Gruppledare” i gruppen som kan göra detta. Handläggare på kommunen måste utse den 1:a ”gruppchefen” för en grupp, därefter kan den gruppchefen utse fler med behörighet att acceptera nya användare i gruppen.

När användarens konto har aktiverats kan denne gå till startsidan och logga in med angiven e-mailadress och utskickat lösenord.

Administration av användare i Gruppen

Hos ledningsägaren kan en eller flera personer få rätt att administrera sin grupp och de personer som ledningsägaren ger rätt att arbeta i dennes namn i systemet. Inställningar för medlemmar finns under Konfiguration, välj Grupper.

Ny medlem

 1. Klicka på Konfiguration i navigeringsmenyn, välj Grupper.

 2. Klicka på Medlemmar (X) för den grupp som ska tilldelas en ny medlem.

 3. Lägg till existerande användare:

  1. Välj användaren i listan under Lägg till existerande användare i gruppen.
  2. Klicka på Lägg till.
  3. Justera vilken period användaren ska vara aktiv för. Om användaren ska vara aktiv tills vidare behövs inga uppgifter.
  4. Ev. kan en fullmakt läggas till.
  5. Klicka på Aktivera.
 4. Registrera ny användare:

  1. Fyll i e-postadress, namn och telefonnummer för den nya medlemmen.
  2. Klicka på Registrera. Användaren kommer få ett e-postmeddelande om sin nya användare.
  3. Justera vilken period användaren ska vara aktiv för. Om användaren ska vara aktiv tills vidare behövs inga uppgifter.
  4. Ev. kan en fullmakt läggas till
  5. Klicka på Aktivera.

Aktivera användare

 1. Klicka på Konfiguration i navigeringsmenyn, välj Grupper.

 2. Klicka på Medlemmar (X) för den gruppen det gäller.

 3. Klicka på Lägg till i kolumnen för Aktiv period för medlemmen som ska justeras.

 4. Justera slut- och startdatum, eller lämna för att ange perioden som tillsvidare.

 5. Klicka på Aktivera.

Ställa in gällande period för en användare – ”Fullmakt”

 1. Klicka på Konfiguration i navigeringsmenyn, välj Grupper.

 2. Klicka på Medlemmar (X) för den gruppen det gäller.

 3. Klicka på värdet i kolumnen för Aktiv period för medlemmen som ska justeras.

 4. Ändra start- och slutdatum.

 5. Ladda upp en fullmakt om sådan behövs.

 6. Klicka på Spara.

Inaktivera medlem

Om en medlem inaktiveras har användaren inte längre rätt att använda systemet, men personen finns kvar och kan aktiveras igen.

 1. Klicka på Konfiguration i navigeringsmenyn, välj Grupper.

 2. Klicka på Medlemmar (X) för den gruppen det gäller.

 3. Klicka på värdet i kolumnen för Aktiv period för medlemmen som ska justeras.

 4. Klicka på Inaktivera. Värdet för användaren ändras då till Saknar aktiv period.

Mina uppgifter

Under Konfiguration/Mina uppgifter finns personliga inställningar. Utöver e-post, namn och telefonnummer kan man ange:

Signatur
Här kan man ange en signatur som används när man skickar ett e-mail ifrån ett ärende.

Välj standardsökning
Här kan man välja det filter man vill ska användas som standard på första sidan. I listan kan man välja bland sina sparade filter.

Ändra lösenord

Det går att ha ett egenvalt lösenord. De ledningsägare som arbetar i ISY Case för olika kommuner kan ha samma lösenord i respektive kommuns system. För att ändra lösenord gör man följande:

 1. Klicka på Ändra lösenord längst ner.

 2. Ange befintligt lösenord.

 3. Ange nytt lösenord och upprepa detta. Systemet ställer vissa krav på att det ska vara tillräckligt säkert.

 4. Klicka på Ändra.

Kommunens villkor

Som administratör kan man ändra texten för det villkor en utförare behöver godkänna för att skicka in ett ärende. Texten bör skrivas i formatet "Jag har läst och godkänner..." och helst innehålla en länk till där kommunens villkor finns dokumenterade. För att komma till inställningen klickar man på Konfiguration i navigeringsmenyn och väljer Konfiguration, därefter bläddrar man till rubriken för Schakt respektive Trafikanordning.

För att kunna lägga in en länk till en hemsida behöver man lägga in en <a></a>-tag. I taggen behövs i sin tur två parametrar:

Exempeltext
Jag har läst och godkänner <a href="https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html" target="_blank">kommunens villkor</a>.

Hur det ser ut i ett ärende
Kommunens villkor

 1. Klicka på Konfiguration i navigeringsmenyn, välj Konfiguration.

 2. Bläddra till fältet Villkor under Schakt eller Trafikanordning. Glöm inte att ändra på båda ställena om du ska ha samma text.

 3. Fyll i eller ändra texten i textrutan. Exempeltexten ovan finns som hjälp och kan kopieras och klistras in i rutan.

 4. Klicka på Spara.

Tips! För att checka hur texten blev kan du skapa ett nytt schakt- eller TA-ärende. Klicka då på Skapa ärende i navigeringsmenyn, välj schakt eller TA. Bläddra längst ner och klicka sedan Avbryt för att inte skapa något ärende.